Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

HappinessNope
7969 e71c
HappinessNope
HappinessNope
8757 47a7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaEvowe Evowe
HappinessNope
8398 d8de 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaEvowe Evowe

July 08 2015

HappinessNope
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

July 07 2015

HappinessNope
HappinessNope
HappinessNope
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viabundzia bundzia

July 06 2015

HappinessNope
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viabundzia bundzia

July 04 2015

HappinessNope
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viabundzia bundzia
HappinessNope
2494 2550 500

July 03 2015

HappinessNope
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
HappinessNope
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
HappinessNope

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaNoCinderella NoCinderella
HappinessNope
6920 0d16
na bank anoreksja.
HappinessNope
HappinessNope
9309 a59d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

July 02 2015

HappinessNope
6407 1875
Reposted fromrisky risky viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
HappinessNope
6459 061b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl